آداب حرفه‌ای معاشرت در بازار

آداب حرفه‌ای معاشرت در بازار

افراد شخصیت شما را بر اساس رفتاری که از خود بروز می‌دهید می‌شناسند.

افراد شخصیت شما را بر اساس رفتاری که از خود بروز می‌دهید می‌شناسند. امروزه ارتباطات پایه و اساس بسیاری از امور است. افراد ترجیح می‌دهند با کسانی بر سر میز معامله بنشینند که بهتر می‌توانند با آن‌ها ارتباط برقرار کنند بدین منظور در معاملات تجاری فروشندگانی موفق‌ترند که دارای مهارت ارتباطی بالاتری هستند و آشنایی بیشتری با آداب معاشرت حرفه‌ای دارند. مهم نیست نحوه برخورد مشتری، همکار و یا طرف مقابل شما چیست، مهم این است که شما بتوانید با ارائه رفتاری درست و حرفه‌ای رابطه را مدیریت کنید. این مسئله آن‌قدر اهمیت دارد که در بسیاری از موارد ملاک انتخاب افراد نحوه برقراری ارتباط و آداب معاشرت ایشان محسوب می‌شود. برای مثال در مصاحبه‌های استخدامی فروش، یکی از ملاک‌های انتخاب فروشندگان نحوه برخورد و آداب معاشرت آن‌هاست؛ بنابراین افرادی که تازه فارغ‌التحصیل شده‌اند نیز باید دارای مهارت آداب معاشرت و رفتار حرفه‌ای در محیط کار باشند و نداشتن تجربه کاری و یا عدم حضور در محیط کار نمی‌تواند بهانه خوبی برای بی‌اطلاعی از این اصول باشد چراکه فرد باید پیش از مرحله استخدام به این مهارت دست یابد و پس‌ازآن در مصاحبه‌های استخدامی حضور به عمل رساند. آداب حرفه‌ای معاشرت در سمت‌ها و پست‌های مختلف سازمانی دارای سطوح متفاوت است برای مثال آداب حرفه‌ای معاشرت یک کارمند اداری در شرکت سایپا با آداب رفتاری یک سفیر فرق دارد. این آداب نیز مانند دروس دیگر دارای اصول پایه‌ای مشترک است و در سطوح بالاتر از اصول حرفه‌ای و تخصصی برخوردار می‌شود.

اما ازآنجاییکه این کتاب برای فروشندگان نوشته شده است، به طرح یک سری از آدابی که در این سطح لازم و ضروری است بسنده میکنیم.

شرکتها و سازمانها دارای اهداف مشخص و تعریفشدهای هستند. اغلب افرادی که در سمتهای مدیریت و سرپرستی مینشینند منطبق و سازگار با اهداف سازمان هستند، بنابراین تمامی تصمیماتی که اتخاذ میکنند در راستای پیشبرد اهداف سازمان و شرکت میباشد. این را بدانید که شما در سطوح پایینتر آگاه و مسلط بر آنچه در سطوح بالاتر میگذرد نیستید و از بسیاری از اخبار و معضلات و یا چگونگی تغییر اهداف آتی

  1. سازمان بیاطلاعید. پس بر اساس ندانستههای خود قضاوت نکنید و عکسالعمل نشان ندهید. راه ارتقاء در سازمان و یا شرکت شما برای کسانی که از تواناییها و مهارتهای خود استفاده کنند باز است. بهتر است قضاوتهای خود را برای زمانی بگذارید که در آن رده سازمان قرار بگیرید و از مسائل و اطلاعات آنجا باخبر باشید.
  2. سعی کنید در غیاب مدیران و سرپرستان هنگام ارتباط با همکاران و نشستهای دور همی از گپ و گفت درباره سیاستهای سازمان، ویژگیهای اخلاقی و یا کارکردهای مدیران و سرپرستان بپرهیزید و به همکاران گوش فرا دهید و بیشتر شنونده باشید تا موجب کدورت همکارانتان هم نشوید.
  3. درصورتیکه از عملکرد و یا صحبت یکی از همکارانتان نیز ناراحت شدید برای رفع مسئله و گفتوگو به خود او مراجعه کنید و از صحبت کردن در غیاب او با همکاران و یا مدیران مسئول پرهیز نمایید.
  4. با رعایت انضباط کاری خود را مسئول و متعهد نشان دهید. برای اثبات تعهد نیاز نیست بیش از وظایفی که به شما محول شده است خود را بهزحمت بیندازید. اغلب افراد فکر میکنند برای ارتقاء در سازمان و یا دریافت پاداش بهتر است خودی نشان داده و بیشازحد لازم از خود مایه گذارند. لطفاً به این مسئله توجه کنید که مدیران و سرپرستان آنچه را که از شما انتظار دارند در لیست وظایف و مسئولیتهای شما مینویسند و نیازی به فراتر رفتن نیست. این مسئله معضل بسیاری از کارمندان و فروشندگان است. اغلب فروشندگان بدون اینکه از آنها درخواست شود و یا مسئولیت مازادی بر عهده آنها گذاشته شود از حدود اختیارات خود فراتر میروند. معمولاً پسازاین مرحله خستگی بر آنها غالب شده و انتظاری ایجاد میشود. درحالیکه مدیران و مقامات مسئول واکنشی نشان نمیدهند زیرا کار مازادی درخواست نکردهاند. در این هنگام فروشنده و یا کارمند به یک کارمند ناراضی و شاکی تبدیل میشود و بهمرورزمان حتی از انجام درست وظیفه و مسئولیت خود نیز میکاهد و ذهنیتش این است که من زحمات فراوانی کشیدهام اما مدیران ارزش وجودی مرا درک نمیکنند. آنها فقط از شما انجام درست وظیفهای را میخواهند که خود به شما محول کردهاند نه بیشتر. سعی کنید با انجام درست و دقیق وظایفتان خود را یک کارمند متعهد و نظاممند نشان دهید.